مرور برچسب

توانایی های ضمیر ناخودآگاه

آیا با توانایی های ضمیر ناخودآگاه آشنایی دارید؟ ضمیر ناخودآگاه هیچ گاه این توانایی را ندارد که افکار و ایده هایی را که به آن وارد می کنید رد کند. از همین رو اگر افکار نادرستی را به آن وارد کنید، به راحتی می پذیرد و شرایطی را پدید می آورد که آن افکار به صورت رویدادها و یا تجربیاتی متفاوت در زندگی…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام