مرور برچسب

تغییر زندگی

اهمیت ایجاد الگوی جدید و نیروبخش برای تغییر زندگی برای دست پیدا کردن به تغییری پایدار و بلندمدت در زندگی این مقاله از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در حقیقت، دلیل اصلی این که اکثر اشخاص نمی توانند به تغییری در زندگی دست پیدا کنند این است که الگوی لذتبخشی را جایگزین الگوی رنج آور گذشته خود نمی…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام