مرور برچسب

تغییری در زندگی

بهترین راه ایجاد تغییرات در زندگی اگر بخواهیم رفتارمان را تغییر دهیم، تنها یک راه موثر برای این کار وجود دارد: باید درد و رنج فوری و فراوانی را با رفتار گذشته، لذت و شادی فوری و فراوانی را با رفتار جدید همراه کنیم. ما می توانیم این موضوع را این گونه در نظر بگیریم که همه ی ما در زندگی شیوه های…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام