مرور برچسب

تعریف سبک زندگی

سبک زندگی چیست؟ تعریف سبک زندگی؟ به معنای شیوه ی زندگی خاص یک فرد، گروه، یا جامعه است. سوبل "سبک زندگی را هر شیوه متمایز، اما قابل تشخیص زیستن" تعریف کرده است. با در نظر گرفتن این تعاریف، ما با واژه ی فراگیری روبرو هستیم که از سلیقه فرد در زمینه ی آرایش مو و لباس، تفریح و سرگرمی، شغل و کار تا هنر…
ادامه مطلب ...