مرور برچسب

تبدیل افکار منفی به مثبت

لنزی که شما از دریچه آن به دنیا می نگرید قطعا توسط افکارتان ساخته می شود. به همین دلیل، آزمودن طبیعت و منشا تفکرات بسیار اهمیت دارد. بخصوص یافتن پاسخ برای سوالاتی نظیر اینکه آیا الگوهای فکری شما بیشتر منفی هستند یا مثبت؟ آیا با نگاهی خوش بینانه به اتفاقات می نگرید یا با عینک بدبینی؟ هم نوع زندگی…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام