مرور برچسب

بهترین زمان برای تمرین قانون جذب

شما برای تمرین قانون جذب در زندگیتان باید عادت های مثبتی را به وجود آورید و با مثبت اندیشی به همه چیز نگاه کنید. عادت های خوب می توانند تمرینی برای قوانین جذب باشند. البته ساخت عادت های خوب همیشه هم راحت نیست. برای ایجاد یک عادت خوب حداقل ۲۱ روز زمان لازم است. اگر چه ایجاد عادت های خوب و تمرین…
ادامه مطلب ...