مرور برچسب

بهترین راههای معذرت خواهی

   راههای عذرخواهی به چند روش ساده "متأسفم". چند بار این جمله را می شنویم، اما بی تأثیر بودنش را هم می بینیم، کمبود عذرخواهی "واقعی"، و پوچی کلی موجود در این پاسخ، مخصوصاً وقتی که مربوط به موضوعی مکرر است در این پوزش ها حس می شود. با تجربه‌ای که از کارکردن با پدر و مادرها، نوجوانان و جوانان دارم،…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام