مرور برچسب

برقراری ارتباط مثبت

چگونه با خودمان و دیگران ارتباط مثبت برقرار کنیم چگونگی برقراری ارتباط تا حد زیادی تعیین کننده کیفیت و رسیدن به موفقیت در زندگی است. در مطالعه ای از مدیران ارشد خواستند مهم ترین مهارت ها در رهبری، کسب و کار و زندگی را نام ببرند. 86 درصد آن ها «توانایی برقراری ارتباط» را یک مهارت مهم و کلیدی نسبت…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام