مرور برچسب

بررسی رابطه قانون جذب و مثبت اندیشی

قانون جذب توسط بسیاری از افراد واقعاً سوء تفاهم شده است. مردم بر این باورند که می توان به سادگی "مثبت اندیشید" و انتظار داشت که معجزه در زندگی آنها اتفاق بیفتد. در حالی که واقعیتی وجود دارد که باید نگرش مثبت ذهنی داشته باشید ، این دقیقاً آن چیزی نیست که زندگی شما را تغییر دهد! در این مقاله به بررسی…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام