مرور برچسب

بالا بردن ارتعاش در زندگی روزمره

  دارید سعی می‌کنید که احساس خوبی نسبت به پول داشته باشید ولی همسرتان مدام در مورد صورت‌حساب‌ها غُر می زند. دارید سعی می‌کنید که آینده بهتری را برای شغلتان تصور کنید، ولی همکارانتان یک ریز در مورد همه‌ چیز شکایت می‌کنند. دارید سعی می‌کنید تا ترس‌های بی‌شمارتآن‌ که به طرق مختلف مانع از پیشرفتتان…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام