مرور برچسب

ایجاد تغییر در زندگی

چگونگی استفاده از رنج و لذت برای ایجاد تغییر در زندگی اگرچه همه ی ما انسان ها دوست داریم منکر این قضیه شویم، اما حقیقت امر این است که تمام چیزهایی که بر روی رفتار ما تاثیر می گذارد، واکنش غریزی نسبت به رنج و لذت می باشد و در این رابطه عقل مداخله ای ندارد. امکان دارد که عقل ما متذکر شود که…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام