مرور برچسب

انگیزه پیشرفت

   روشهای حفظ انگیزه وقتی که نتایج مشهود نیستند! پذیرفتن شکست همیشه سخت است و سعی میکنیم با آن روبرو نشویم ،برای رسیدن به موفقیت تلاش می‌ کنیم و امیدوار به تغییر نتیجه هستیم اما همیشه هم نمی‌ توان با انگیزه بود. آیا تا به حال احساس کرده‌ اید که می‌ خواهید پس از ماه‌ ها (یا سال‌ ها) دنبال کردن بی‌…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام