مرور برچسب

انواع مراقبه

مراقبه یعنی چه و چگونه مراقبه کنیم اول این قانون رو به یاد بسپاریم که بر هر چیز كه تمركز كنیم، انرژی آن را دریافت می كنیم. از صبح شروع می كنیم. از خواب بیدار می شویم، می‌ رویم مسواک می زنیم و در همان حال به صد تا مسئله  فكر می‌ كنیم غیر از مسواک زدن. بعد صبحانه می‌ خوریم در حالی كه فكرمان هزار…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام