مرور برچسب

انسان های موفق چگونه از قانون جذب استفاده کرده اند

قانون جذب در انسان های موفق مانند جادو عمل می کند. شما رویای چیزی را در سر دارید، هر روز آن را تصور می کنید و پس از مدتی آن چیز به واقعیت تبدیل می شود. همه افراد دوست دارند قدرت ماورایی ای داشته باشند که بتوانند رویا پردازی های خود را به واقعیت تبدیل کنند. ولی اگر از قبل آن قدرت ماورایی را داشته…
ادامه مطلب ...