مرور برچسب

انرژی شکرگزاری

با شکرگزاری انرژی مثبت را به همگان هدیه کنید «هیچ وظیفه ای واجب تر از بازگرداندن سپاسگزاری نیست» بر اساس قانون جذب هرچه ما از صمیم قلب به دیگران ببخشیم، صد برابر آن به خودمان باز می گردد. بنابراین سپاسگزاری و تشکر زبانی از دیگران بابت چیزهایی که از آن ها دریافت می کنید برای بهبود شرایط شما لازم…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام