دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مرور برچسب

انرژي مثبت

دریافت آمیزه هایی از انرژی مثبت در خوراکی ها و نوشیدنی ها (قانون جذب) در قلب شکرگزار، همیشه ضیافت معلوم است. شکرگزاری قبل از غذا خوردن یک رسم هزاران ساله است، که قدمت آن به دوران مصر باستان باز می گردد. اما متاسفانه در قرن حاضر، با سرعت گرفتن زندگی، زمان گذاشتن برای سپاسگزاری قبل از غذا خوردن به…
ادامه مطلب ...