مرور برچسب

امیرکبیر کیست

بیوگرافی امیرکبیر در زندگی نامه ی امیرکبیر اینگونه آمده است که: میرزا محمدتقی خان فراهانی فرزند کربلایی قربان بیگ فراهانی در سال ۱۲۲۲ ق در هزاوه فراهان از توابع اراک (سلطان آباد پیشین) متودیده به جهان گشود. کربلایی قربان پدر محمدتقی در دستگاه میرزا عیسی (میرزا بزرگ) پدر میرزا ابوالقاسم قائم‌‌…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام