دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مرور برچسب

امواج آلفا

چگونه وارد آلفای ذهنی شویم؟ تجسم ذهن برای کارکرد بهتر، به دست آوردن اعتماد به نفس، فکر مثبت، کنترل کردن اضطراب و نگه داشتن روحیه شیوه خوبی است. آلفای ذهنی بخش مشخصی از مغز است که در آن مکان امواج مغزی پایین می اید و به 8 تا 12 سیکل در ثانیه می رسد. در این موقعیت مغز می تواند به موضوعی که برایش…
ادامه مطلب ...