مرور برچسب

افراد موفق

چندین سال است که اسم قانون جذب را در رسانه ها، کتاب ها و یا مقاله مختلف می شنویم. همچنین افرادی مختلفی هستند که در مورد قانون جذب صحبت می کنند و با سخنرانی های خود در ارتباط با قانون جذب سعی می کنند به دیگر افراد کمک نمایند. بسیاری از این افراد، که امروزه خود را در زمره افراد موفق قرار می دهند، علت…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام