مرور برچسب

افراد موفق جهان

آیا قبل از اینکه چیزی بگوییم کلماتمان را انتخاب می کنیم؟ آیا آن کلمات را به مثبت و منفی تقسیم می نماییم؟ اگر به مکالمه مان با دیگران یا خودمان توجه کنیم, چه عباراتی بیشتر نظرمان را جلب می کند؟ عباراتی که باعث شادی می شوند یا عباراتی که آنرا دفع می کنند؟ کلماتی که بکار می بریم تأثیر بسزایی بروی…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام