مرور برچسب

استفراغ روانی

استفراغ روانی واکنشی است که به دلیل اتفاقات مختلف نشان داده می شود. همان طور که از نام استفراغ پیدا است، قرار است یک سری ترکیبات و عناصر ناگوار بیرون ریخته شود با این تفاوت که مانند استفراغ طبیعی از دهان شما چیزی بیرون پرتاب نمی شود یا اسهال و یبوست نمی گیرید. مثلا برای کاهش استرس به وسیله استفراغ…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام