مرور برچسب

استفاده از IQ و EQ

پیشرفت یکی از خواسته های طبیعی انسان هاست، اما برای اینکه پیشرفت کنیم، ابتدا باید از حد و حدود و توانایی های خود با خبر باشیم. در زمینه ی مطالعات ذهنی، برای سال ها تصور می شد که هوش و ذکاوت مهم ترین عنصر هدایت کننده ی زندگی انسان ها باشد. در این مقاله سعی کردیم شما را با تفاوت  EQ و  IQ و اینکه…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام