مرور برچسب

احساس رضایت از زندگی

شاخص رضایت از زندگی را بالا ببریم در چند سال اخیر‌، روان‌ شناسان و جامعه‌ شناسان به بررسی اطلاعات درباره پرسشی پرداخته‌ اند که قبلاً‌ برای فلاسفه مهم بود: چه چیزی باعث احساس رضایت از زندگی ما می‌ شود؟ پژوهشگران به این منظور تحقیقات گسترده‌ ای در سراسر جهان انجام داده‌ اند تا ببینند چگونه چیزهایی…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام