مرور برچسب

آیا قانون جذب همان تفکر مثبت است؟

قانون جذب توسط بسیاری از افراد واقعاً سوء تفاهم شده است. مردم بر این باورند که می توان به سادگی "مثبت اندیشید" و انتظار داشت که معجزه در زندگی آنها اتفاق بیفتد. در حالی که واقعیتی وجود دارد که باید نگرش مثبت ذهنی داشته باشید ، این دقیقاً آن چیزی نیست که زندگی شما را تغییر دهد! در این مقاله به بررسی…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام