مرور برچسب

آنتونی رابینز

سخن بزرگان در مورد عزم و اراده -در مورد همه ی نو آوریها و خلاقیت ها یك حقیقت ابتدایی وجود دارد: از لحظه ای كه شخص به طور قطع مصمم به كاری می شود، همه ی امدادهای غیبی به كمك او می آیند.   گوته -كسانی كه بیش از اندازه فكر می كنند، تهی از اراده و تصمیم اند.   ناپلئون بناپارت -كار خوب و كیفیت بالا…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام