مرور برچسب

آموزش قانون جذب

به زبان ساده ،  قانون جذب حاکی از آن است که شما می توانید از طریق افکار و اعمال خود، اتفاقات مثبت یا منفی را به زندگی خود جذب کنید. این قانون بر پایه ی این تئوری است که همه چیز از انرژی ساخته شده است ، بنابراین انرژی ای که شما به محیط می دهید به شما باز خواهد گشت. قانون جذب برای موفقیت تمامی افراد…
ادامه مطلب ...

57 قانون جذب

57 قانون جذب برای افرادی که در دستیابی به هرچیزی جدی هستند اگر شما توانستید یک بخش مفید را از این مطلب دریافت…