مرور برچسب

آزمایشگاه توماس ادیسون

   داستان جذاب و خواندنی آزمایشگاه توماس ادیسون توماس ادیسون در سنین پیری پس از اختراع لامپ، زندگی توماس ادیسون بسیار مرفه بود او یکی از ثروتمندان آمریکا به شمار می رفت و درآمد سرشارش را تمام و کمال در آزمایشگاه مجهزش هزینه می کرد که ساختمان بزرگی بود. این آزمایشگاه، بزرگ ترین عشق توماس ادیسون…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام