مرور برچسب

آرزو هدف

آرزو یا هدف این مبحث را با یک پرسش آغاز می کنیم. اگر اطمینان داشتید هرگز شکست نمی خورید و هیچ محدودیتی برای شما وجود ندارد، چه می کردید؟ حالا خشت اول را بگذارید: می خواهیم رویا را به واقعیت تبدیل کنیم. آنتونی رابینز در کتاب غول درون می گوید: در چهار مرحله نادیدنی ها را به دیدنی ها تبدیل می کنیم.…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام