دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مرور برچسب

آدمهای باهوش

آیا شما یک فرد باهوش هستید؟ همه در طول زندگی‌ شان مرتکب اشتباه می‌ شوند، و این چیز بدی نیست. اشتباهات می‌ توانند به ما درس‌ هایی بیاموزند و کمک‌ مان کنند به لحاظ شخصی رشد کنیم، ولی اگر از اشتباهات‌ مان چیزی یاد نگیرید بدون آنکه متوجه شویم به انجام آنها ادامه خواهیم داد. به ۱۰ اشتباهی که آدم‌…
ادامه مطلب ...