چگونه برای پیدا کردن کار آدم خجالتی نباشم

گاهی اوقات خجالتی بودن کار دست آدمها میدهد و بعضی وقتها هم کار را از ما دور میکند.
یک فرد هر چقدر هم کارا و با مهارت باشد در صورتی که نتواند به خوبی مهارتهایش را نمایش دهد با شکست مواجه میشود و در هر مصاحبه ای از استخدام شدن دور میشود.

عکس ادم خجالتی

اگر آدم خجالتی و در جستجوی کاری هستید حتماً این مقاله را تا انتها دنبال کنید.

۱- به روش مرسوم و متداول جامعه سلام و احوال پرسی کنیم.

۲- هنگام صحبت با کارفرمایان به اعضاى بدن خودمان (دست، پا، نحوه صحبت و…) هیچ توجهى نکنیم و توجه خود را بر مطلبى که میگوییم متمرکز کنیم.

شاید این مطالب را دوست داشته باشید
۱ از ۱۸۸

۳- قبلاً مطالبی که میخواهیم با کارفرما در میان بگذاریم مرور کنیم و چند بار جلوی آینه آن را تمرین کنیم.

۴- اگر هنگام مصاحبه دچار حمله عصبی شدیم نفس عمیق کشیده و سعی کنیم تمام عضلات خود را رها کنیم.

۵- دوست داریم کارفرما با ما چه برخوردی داشته باشد با او همانطور برخورد کنیم.

۶- وقتمان رو طوری تنظیم کنیم که زودتر در محل مصاحبه حاضر شویم به این ترتیب از میزان اضطراب ما کاسته خواهد شد و با محیط تطبیق پیدا میکنید.

۷- ارتباط چشمی در یک ارتباط موثر بسیار اهمیت دارد از این روی سعی کنیم با کارفرما ارتباط چشمی برقرار کنیم البته این به آن مفهوم نیست که به او زل بزنیم اما نگاه نکردن به او تصور نادرستی در او ایجاد خواهد کرد.

یک نظر ارسال کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام