تاثیرات اعتماد به نفس در قانون جذب بر روی ذهن ما

جملات اعتماد به نفس در قانون جذب، چه تاثیری بر ذهن ما دارد

من در هر کاری که انجام میدهم و در هر آنچه که می گویم از اعتماد به نفس کامل برخوردارم.

من نسبت به برنامه های تازه ام احساس آرامش میکنم، زیرا الان تصمیم می گیرم تا اعتماد به نفس داشته باشم.

من در هر موقعیتی آرام و خونسرد باقی خواهم ماند، زیرا یاد گرفته ام تا اعتماد به نفس داشته باشم.

اوقاتی که اعتماد به نفس بیشتری به دست می آورم، احساس اضطراب و استرس کمتری میکنم و به شخصیت حقیقی خود اجازه میدهم که بدرخشد.

بدن من هنگامی که اعتماد به نفس بدست می آورم، قوی تر و سالمتر از قبل میشود.

هر روز زندگیم، رو به بهبودی کامل است زیرا الان اعتماد به نفسم افزایش پیدا کرده است.

شاید این مطالب را دوست داشته باشید
۱ از ۱۲۶

من آرام هستم و با اعتماد به نفس کامل به توانایی ها و هوشم اعتماد می کنم.

افراد دیگر مرا عصبی نمی کنند یا باعث نمی شوند که به خود شک کنم زیرا با اعتماد به نفس در کارهایم عمل می نمایم.

من می توانم از هر فعالیتی با تمرکز و تلاش کامل لذت ببرم زیرا از اعتماد به نفسی کامل برخوردارم.

هنگامی که این عقیده سالم را در خود ایجاد می کنم، به جای آنکه بر روی خود تمرکز کنم، تمرکزم را بر روی هر آنچیزی که انجام میدهم یا هر آنچیزی که باید بگویم می گذارم.

من آرامش دارم و واضحتر فکر میکنم زیرا الان اعتماد به نفس کامل دارم.

من بدون ترس، فعالیتهای جدیدم را انجام می دهم و خود را از اضطراب رها میکنم زیرا اعتماد به نفس کامل دارم.

من از، ترس از شکست، خود را رها می کنم، زیرا اعتماد به نفس، شیوه جدید زندگیم شده است.

تمامی افکار منفی ام از بین می رود زیرا آنها الان با اعتماد به نفس من، جایگزین می شوند.

یک نظر ارسال کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام