صدای شما تنها قدرتمندترین ابزار ارتباطی است که شما دارید! در این مقاله استفاده موثر از صدای خود و تقویت لحن بیان که اعتماد به نفس ، اقتدار ، حضور و تأثیرگذاری را به شما یاد می دهد ، می آموزید. صدای ما حضور ماست از زمان به دنیا آمدن ، اولین باری که دهان خود را باز کردیم ، شخصیت خود را اعلام کردیم…
ادامه مطلب ...