15 مورد از راههای داشتن خوابی آرام ۱- لیوانی شیر یکی از راههای خوب خوابیدن در شب نوشیدن یک لیوان شیر است. نوشیدن لیوانی شیر پدید آورنده ی خوابی خوش و طبیعی است. چرا که شیر حاوی کلسیم و اسید آمینه ی تریپتوفان است و این دو، تن آرامی را برای ما فراهم می سازند. ۲- پیش از خواب قهوه و چای…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام