هیچکس نمی تواند آینده را پیش‌ بینی کند، اما بررسی و تحلیل اطلاعات به‌ دست‌ آمده از تمام بخش‌ های یک سازمان، می تواند تا حدودی از وقوع مشکلات جدید در محیط کار پیشگیری کند. کسب و کارهای مدرن با سرعت بسیار بالایی در حال حرکت هستند. رهبران کسب‌ و‌ کارهای جدید و بزرگ تلاش بسیار زیادی می کنند تا…
ادامه مطلب ...

دوست بد و سمی کیست

همه ما مایلیم با یک دوست خوب و همه چیز عالی رابطه داشته باشیم ولی کدام یک از اطرافیان ما یک دوست خوب و کدام یک…
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام