بیو گرافی ارنست همینگوی (زندگینامه بزرگان) در زندگینامه ی ارنست همینگوی اینگونه آمده است که : وی در سال 1899 در اوك پارك بیرون شیگاگو دیده به جهان گشود. پدرش پزشك و مادرش خانه دار و سفت و سخت پابند مذهب بود. ارنست میان شش فرزند دومین پسر خانواده بود. او در مورد زندگی نامه اش چنین می گوید: به…
ادامه مطلب ...