روش های برخورد با افراد عقل کل آیا تا به حال با کسی برخورد داشته اید که احساس می کند همه چیز را می داند و هرچیزی که می گوید درست است؟ مطمئنم که یکجا در زندگی مان همه ی ما با چنین کسانی که برای خودشان عقل کل بودند، برخورد داشته ایم. سؤال این است که وقتی با چنین شخصی مواجم شدیم چه کنیم؟ نحوه ی…
ادامه مطلب ...

راز اعداد و فرشتگان

 راز اعداد و فرشتگان چیست؟ نشانه فرشتگان کدامند؟ پستی را که امروز می خوانید، مطلبی است که خودم در ابتدا اعتقادی…