خونسردی چیست؟ خونسردی، همان برخورد آرام، منطقی و با منش، در برابر رویدادهای حال حاضر و اتفاقات روزمره می باشد، که برای هرانسانی رخ می دهد. همه ی انسان ها در زندگی، با شرایطی مواجه می شوند، که شاید اینقد ناخوشایند باشد که باعث ایجاد خشم و رفتار ناعادی در آنها شود. البته خونسردی فقط در مواقع خشم…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام