جک لندن گفته است: "درست‌ ترین عملکرد انسان زندگی کردن است، نه وجود داشتن."خیلی وقت‌ ها اجازه می دهیم زندگی هر طور که دوست داشت بگذرد، هرچه که برای مان پیش می آورد را می پذیریم و امروزمان تفاوتی با دیروزمان ندارد. این نسبتاً طبیعی و راحت به نظر می رسد، به جز آن ندای همیشگی در مغزمان که می گوید،…
ادامه مطلب ...