ذهن از بسیاری از بخش‌های مختلف تشکیل‌ یافته است که هر کدام می‌توانند بر رفتار شما تاثیر بگذارند. به عنوان مثال، بخشی از ذهن شما که به جذب کالری کافی و مواد غذایی اهمیت می‌دهد ممکن است شما را ترغیب کند که غذاهای پر چرب بخورید، اما بخش دیگری از ذهن شما تشخیص می‌دهد که در طولانی‌ مدت، بیش از حد پرخوری…
ادامه مطلب ...