واقعاً جذاب است که افراد موفق چگونه به مشکلات نزدیک می‌شوند. از آنجایی که دیگران مشکلات را به دید موانع غیر قابل عبور می‌بینند، افراد موفق مشکلات را به دید چالش‌هایی می‌بینند که باید آن‌ها را پذیرفت و موانعی که باید بر آن‌ها غلبه کنند. اعتماد به نفس آن‌ها در مواجهه با سختی‌ها ناشی از توانایی…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام