آیا تا به حال به استفاده از قانون جذب در میان سلبریتی ها فکر کرده اید و اینکه که سلبریتی ها چطور قادرند به موفقیتی که دارند دست پیدا کنند در حالی که میلیون ها نفر هیچ وقت قادر نخواهند بود به آن درجه از موفقیت دست پیدا کنند؟ تعدادی از آن ها مطمئنا از قانون جذب استفاده می کنند. به بیانی ساده، قانون…
ادامه مطلب ...

پول و قانون جذب

قطعا در زندگی شما اتفاق افتاده است که عمیقا به چیزی فکر می کنید و بعد از مدتی آن را به دست می آورید. در واقع وقتی…