مقدمه ما معمولا در زندگی خود الگو های زیادی داریم.‌ الگوی یک فرد می تواند موسیقی دان، نقاش، ورزشکار، استاد دانشگاه، دانشمند و ... باشد. اما الگوی برخی افراد هم کارآفرینان، افراد مشهور و ثروتمندان هستند. با استفاده از قانون جذب، شما می توانید هر جنبه از واقعیت را برای خود ایجاد کنید. از جمله این…
ادامه مطلب ...