آرشیو ماهانه

خرداد 1398

چگونه صحبت کنیم که شنونده معنای صحبت های ما را درک کند احتمالا برای شما هم پیش آمده که در برخی موارد در مورد مسئله ای صحبت می کنید که فقط برای خودتان رخ داده است و همین مسئله باعث می شود که دیگران هیچ اطلاعی از آن چیزی که می گویید نداشته باشند و از همین رو نتوانند هیچ اظهار نظری داشته باشند.…
ادامه مطلب ...