آرشیو ماهانه

فروردین 1398

چگونگی تبدیل شدن به یک انسان شگفت انگیز همواره باید به این مسئله واقف باشید، این که شما چه خدماتی به دیگران ارائه می دهید، این که خانه دار هستید و یا این که در حال بیان نظرات و ایده های خود هستید هیچ اهمیتی ندارد. زیرا دیگران به آن ها گوش نمی دهند. آن ها همواره به شما نگاه می کنند و به صورت…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام