آرشیو ماهانه

مرداد 1396

قدرت انتخاب و تصمیم از مهمترین ویژگی بارز انسان ها به حساب می آید زیرا از اختیار آنها سرچشمه میگیرد. اما انسانها برای استفاده از همین ویژگی بارز نیاز به داشتن مهارت خواهند داشت. به خصوص وقتی پای یکی از بزرگترین تصمیم های زندگی، یعنی ازدواج در میان است. شیوه های تصمیم گیری در انسانها متفاوت می…
ادامه مطلب ...
تخفیف شگفت انگیز پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید ) به مدت محدود
اطلاعات بیشتر و ثبت نام