آرشیو ماهانه

تیر 1396

ما لایق بهترین ها هستیم می خواهیم یک تصور از موفقیت خودمان خلق کنیم و در حالی که این تصویر موفقیت آمیز را خلق می نماییم، ببینیم که واقعیت است. به طور مثال : ما قصد داریم به ویلایمان برویم. در ابتدا نقشه می کشیم و در حالیکه خود را در ویلایمان تصور می کنیم، برنامه ریزی انجام می دهیم که به بازار…
ادامه مطلب ...