آرشیو ماهانه

اردیبهشت 1396

برنامه ریزی روزانه برای زندگی هرشب که به پایان می رسید دفترچه یادداشتی داشتم و سراغش می رفتم ببینم درطول روز چه کارهایی انجام دادم و برای فردا و ساعت های ۷ صبح تا ۱۱ شب برنامه ریزی می کردم. وای فقط یک ساعت برای خودم وقت آزاد داشتم آن هم بین ۱۱ تا ۱۲ شب بود. باید تمام کارهایم را تمام می کردم و…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام