آرشیو ماهانه

اردیبهشت 1395

کارکرد قانون جذب قانون جذب خیلی جالب کار می‌کند. در ابتدا افکار مشابه را به سمت هم می‌کشد و به‌این‌ترتیب یک فکر قدرت می‌گیرید و احساسات ما شدیدتر و شدیدتر می‌شوند و هرچه احساسات شدیدتر می‌شوند یعنی ارتعاش ما قوی‌تر است و سریع‌تر به اهدافمان می‌رسیم. خیلی از دوستان از تفاوت خواسته و ارزش می‌پرسند…
ادامه مطلب ...