آموزش پاکسازی,آموزش قانون جذب,امیر شریفی

کارشناس جذب شوید – دوره نه ماهه

در دوره قانون جذب یا اهداف خود را عمداً جذب کنید یا 237000 تومان دریافت کنید! آیا از کار کردن خسته شدید؟ آیا کارتان را دوست ندارید؟ آیا درآمد کافی برای رسیدن به اهدافتان ندارید؟ آیا روابطتان کوتاه‌مدت است؟ و یا پر از مشاجره؟ هر کسی وارد رابطه با شما می‌شود ...