آموزش پاکسازی,آموزش قانون جذب,امیر شریفی

کارشناس جذب شوید – دوره نه ماهه

در دوره قانون جذب یا اهداف خود را عمداً جذب کنید یا 98000 تومان دریافت کنید! آیا از کاری که دوست ندارید خسته شده‌اید؟ آیا درآمد کافی برای رسیدن به اهدافتان ندارید؟ آیا روابطتان کوتاه‌مدت است؟ و یا پر از مشاجره؟ آیا شادی خود را در تغییر دیگران می‌بینید؟ آیا ...