آموزش قانون جذب,افزایش اعتماد به نفس,پرسش‌های کوانتومی

افزایش اعتمادبه‌نفس و کارایی با پرسش

چگونه اعتماد به نفس رابینز جذبم کرد پیشنهاد می‌کنم در ابتدا این مطالب را بخوانید: قدرت سوال برای رسیدن به موفقیت   اولین باری که کتابی در مورد موفقیت می‌خواندم 15-16 ساله بودم. درراه کلاس زبان بودم که یک کتاب دیدم به نام “موفقیت نامحدود در 20 روز” – خدا ...